Kvantemekanisk Institut - Karl-Frederiks tale Serge E. Winitzki: Om kvanteteori og klassisk fysik - Kort populær artikel støtter Karl-Frederiks begrebsanvendelse (Winitzki´s slutbemærkning)

II

Psykolingvistik interesserer sig for vores sproglige udfoldelser som bro til indblik i psyken. Focus kan ligge på bevægelse og relative forskelle. For eksempel: Det drejer sig om at gå til købmanden: Den ene kan sige: - Jeg render til købmanden. - Og den anden: - Jeg går til købmanden. - Den næste: - Jeg smutter til købmanden. - Den fjerde: - Jeg piler lige hen til købmanden!

Enhver kan gennemfører en lille test om sine omgivelsers ordvalg. Men det er alfa og omega IKKE selv at blande sig i, hvordan de andre vælger. Ordvalget skal uhindret være testpersonens eget!

Der er altid en god grund til at vi nuancerer sproget - De små sætninger er "rå-observationerne", og første trin i en undersøgelse, der, med tilpas mange samstemmende observationer, kan demonstrere hvordan temperament, sindsstemning eller mere underfundige hensigter, som manipulationsforsøg eller holdningsreklame slår igennem i vores ordvalg. - Ext.link: "Fra lyd til mening" experimentarium.dk

III

Tænk over, hvordan man bruger metaforer: "Kan du se hvad jeg siger en mørk nat?"
sortbamse.dk Astronomi

Hvorfor siger vi Karlsvognen?- en tretrins tilgang på: sortbamse.dk/Afgorendefaktor.html.......Sortbamse.dk er nonprofit. All rights, fotografer & Steen Siebken. Pat.VR200503916